Laboratuvarın Amacı

Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında ısıl bilimlerde disiplinler arası deneysel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve labaratuvarda gerçekleştirilmesidir.


Laboratuvarın Görevi

Isı geçişi ve akışkanlar mekaniği konularında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneysel çalışmalar yapmak için imkanlar sağlamak.


Araştırma Uygulama Alanları

Araştırma alanları: Gözenekli malzemelerin geçirgenliğinin ölçülmesi, gözenekli bir kanalda gözenekli yüzey ile sıvı arasındaki ara yüzey hızının belirlenmesi, doğal konveksiyon deneyleri ve gözenekli yanma odası araştırmaları.

Uygulama alanları: Delikli uçak kanat yüzeylerinde ara yüzey hızının belirlenmesi, gözenekli ortamlarda doğal taşınım ve geçirgenliğin belirlenmesi ve gözenekli kanallarda hız dağılımı.


Olanaklar

Cihaz Bilgileri:

Sıcaklık ölçümü, Kanalda basınç ölçümü, Kanalda hız ölçümü, Doğal taşınım deney düzenekleri, Gözenekli ortam için deney düzenekleri, Veri toplama sistemi, Elektromanyetik debimetre, Dişli pompa ve yürütücüsü, Prostaltik pompa.

Donanım Bilgileri:

İki küçük su kanalı vardır: 2500 mm x 300 mm x 300 m, Hız aralığı: Gözenekli ortamda küçük hız, Darcy hızı


Başlıca Çalışmalar

Isı ve Kütle Transferi Laboratuvarı, gözenekli ortam ve bitirme projeleri hakkında araştırma yapmak için kullanılmaktadır. Laboratuvarın kendi Veri Toplama Sistemi vardır. Veri Toplama Sistemi kullanılarak deney sırasında sıcaklık ve basınç ölçüm verileri elde edilebilir. Gözenekli ortam araştırmaları için kullanılan iki kanal ve doğal konveksiyon çalışmaları için bir havuz bulunmaktadır.


Yapılan Deneyler

Laboratuvar birçok gözenekli ortam araştırmasını ve bitirme tez çalışmasını deneysel sistemlerle desteklemiştir.


Araştırmacı Bilgileri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet Ziyaettin Şahin