Laboratuvarın Amacı

Bu laboratuvar malzeme mekaniği deneylerinin temellerini lisans öğrencilerine öğretmek amacıyla tasarlandı ve kuruldu.


Laboratuvarın Görevi

Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği öğrencileri tarafından deneysel mühendislik dersi boyunca ve öğrenci talepleri doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır.


Araştırma Uygulama Alanları

Laboratuvarda çeşitli lisans derslerinin uygulamaları mevcuttur. Bunlar: Dinamik, Statik, Mukavemet, Mekanik Titreşimler, Malzeme Bilimi, vb.


Olanaklar 

Cihaz Bilgileri

“Malzemelerin Burulması” deneyi, “Kafes Sistemler” deneyi, “Kirişlerin Eğilmesi” deneyi, “Evrensel Titreşim Sistemi” deneyi, “Euler Burkulması” deneyi ve “Evrensel Malzeme Testi” deneyi

Donanım Bilgileri

Kafes Sistemler: ünite çerçevesi, kafes çubukları, düğüm noktaları, yükleme ünitesi, komparatör.
Euler Burkulması: Ünite çerçevesi, basit ve sabit mesnetler, burkulma çubukları, ağırlıklar
Evrensel Malzeme Testi: UTS cihazı, kuvvet göstergesi, çeneler, komparatör, el çarkı, hidrolik sistem, çekme, basma, kayma ve sertlik numuneleri, veri edinme sistemi, bilgisayar.
Malzemelerin Burulması: Ünite çerçevesi, mandren, açı skalası, test numuneleri, moment çarkı, makara, ağırlık askısı, ağırlıklar.
Evrensel Titreşim Sistemi: Hareket edebilir masa ve çerçeve, pendulum platformu, çubuk ve ip pendulumlar, ayarlanabilir yay binicisi, ek ağırlık platfomu, yaylar, ağırlıklar, verniyeli derinlik mastarı, kiriş, salınım uyarıcı, viskoz sönümleyici, stockbridge sönümleyici, silindir çizici/kayıtçı, mikrometre kontağı, kontrol ünitesi, bilgisayar.
Kirişlerin Eğilmesi: Ünite çerçevesi, basit ve sabit mesnetler, dinamometreler, komparatörler, kiriş numuneleri, ağırlık askısı, ağırlıklar.

Yazılım Bilgileri

GUNT WP300 Evrensel Malzeme Testi Programı, GUNT TM150 Evrensel Titreşim Sistemi Programı


Yapılan Deneyler

Şaftların Burulması, Kafes Sistemlerin yer değiştirmesi, Düz Kirişlerin Eğilmesi, Kirişlerin Sönümlü ve Sönümsüz Titreşimi, Çubukların Burkulması, Çekme Testi, Basma Testi, Kayma Testi, Sertlik Testi


Araştırmacı Bilgileri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğr. Üyesi Dr. Demet Balkan
Araştırma Görevlisi: Umut Beyazgül